Allt fler unga tjejer börjar röka

cigarettes-383327_960_720

Rökning bland ungdomar i Europa minskar, förutom bland yngre flickor i åldern 11-15 år. Detta visar en kartläggning av röktrender i Europa. Forskarnas slutsats är att det behövs större insatser i samhället och skolan för att skydda unga från tobaksbruk.

I Europa har rökningen minskat generellt bland ungdomar under många år. En kartläggning av röktrender under 40 år avslöjar däremot att utvecklingen bland unga flickor går åt motsatt håll. Detta är oroväckande då rökning är särskilt farligt för de yngsta som fortfarande växer. Unga är också mer mottagliga för nikotinets beroendeframkallande effekter.

Forskarna hoppas att studiens resultat bidrar till insikt om att det krävs mer omfattande tobaksförebyggande arbete. De uppmanar till införandet av högre pris för cigaretter, fler rökfria miljöer och mer aktivt arbete mot tobak i ett tidigare skede i skolan. Läs mer om kartläggningen här.