Allt fler unga tjejer i Stockholm använder vitt snus

Allt fler ungdomar i Stockholm snusar, och ökningen är störst bland tjejer som använder det vita snuset. Det visar Länsstyrelsens Stockholmsenkät där elever bland annat får svara på frågor om tobaks- och alkohol-vanor, fritidsvanor, brott och trygghet, samt psykisk ohälsa. 

Vartannat år genomför Länsstyrelsen i Stockholm en undersökning riktad till elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Undersökningen genomförs via en enkät som bland annat innehåller frågor om elevernas tobaksvanor.

Stockholmsenkäten 2022 visar liknande trend som CAN:s nationella skolundersökning; att allt fler elever snusar, och att ökningen verkar bero på det vita snuset. 17 procent av tjejerna på gymnasiet uppgav att de använder vitt snus, jämfört med två procent som uppgav att de snusar traditionellt brunt snus. Motsvarande siffror för killarna var 21 procent för vitt snus, och 17 procent för traditionellt snus.

I föregående undersökning 2020 ställdes inga separata frågor om vitt respektive traditionellt snus, men då uppgav 10 procent av gymnasietjejerna att de snusade.

Vill du hjälpa oss att förebygga allt tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.

Källa: Lokaltidningen Mitt i Stockholm