Allt fler vill se fler tobaksfria miljöer

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Opinionen för rökfria miljöer har ökat signifikant sedan det utökade rökförbudet trädde i kraft 1 juli förra året. Nästan 80 procent av både vuxna och unga anser också att det borde införas ett förbud mot tobak under skoltiden.

A Non Smoking Generations årliga Novusundersökning om ungas attityder till tobak visar på ett starkt och växande stöd för tobaksfria miljöer. Sedan 2019 års undersökning som genomfördes två månader innan den 1 juli, då fler allmänna platser utomhus blev rökfria, har andelen som uppger att de stödjer rökfria perronger ökat från 77 procent till 84 procent. Alltfler uppger även att de är negativa till rökning på uteserveringar, lekplatser och badplatser, samt bland elever i gymnasiet.

– Det växande stödet för tobaksfria miljöer visar tydligt hur lagstiftning påverkar opinion och normer. Lagstiftningen fyller en viktig kunskapshöjande funktion där fler får insikt i hur tobaksfria miljöer skyddar unga från att börja och stödjer alla de som vill sluta. 2020 när barnkonventionen blev svensk lag är det barnens tur att också få en helt tobaksfri skoltid, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Sedan organisationens första Novusundersökning 2016 har ”kompisars påverkan” och ”vilja att passa in” toppat listan över orsaker till att unga börjar använda tobak. Nio av tio tillfrågade 14-18-åringar svarar att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka, och sju av tio uppger samma orsak till att testa nya nikotinprodukter. Nästan åtta av tio ungdomar svarar också att de vill ha ett förbud mot tobak under skoltiden. Ingen vill fastna i ett skadligt tobaksberoende men alltför många har svårt att tacka nej när kompisen bjuder.

– Tobaksbruk är ett socialt smittsamt beteende. Den sociala distansen till följd av covid-19 kan sannolikt förhindra smittspridning av både virus och, som en bonus, även tobak. När ungdomarna återvänder till skolan i höst efterfrågar och förtjänar de ett bättre skydd mot att fastna i ett skadligt nikotinberoende. Det är hög tid att politikerna lyssnar till opinionen och vidtar ytterligare åtgärder för ett tobaksfritt och mer motståndskraftigt samhälle, säger Helen Stjerna.

Knappt hälften av ungdomarna anger att de har fått ingående information om tobak vid särskilda lektioner i skolan. Hela 13 procent uppger att de inte har fått någon information alls. Bara 18 procent svarar att de vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och ännu färre, nio procent, vet att nikotin kan ge inlärningssvårigheter. Samtidigt svarar drygt hälften att ”må dåligt psykiskt” är en orsak till att börja med tobak och hela 19 procent uppger att de har testat det nya vita snuset.

– Den befintliga lagstiftningen misslyckas helt med att skydda unga från tobak i skolan. För att främja ungas hälsa, studieresultat och framtid behöver skoltiden vara fri från samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade. Läroplanen borde även inkludera ingående information om tobak. I dagsläget uppfyller vi varken barnkonventionens eller tobakskonventionens krav. Alla barn har rätt till en tobaksfri skoltid och att få den kunskap som motiverar till tobaksfria liv, säger Helen Stjerna.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 004 webbintervjuer under perioden 30 april – 6 maj 2020, varav 351 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 63 procent.

För mer info:

Helen Stjerna, generalsekreterare, tel: 0733-393644, e-post: helen@nonsmoking.se

Nicole Tallberg, kommunikationsansvarig, tel: 08-109300, e-post: nicole@nonsmoking.se