Almedalsveckan 2013

sidbild_almedalsveckan2_560x560

Almedalsveckan 2013 lider snart mot sitt slut 6 av 8 partiledare har talat, Annie Lööf håller sitt tal idag och i morgon avslutar Stefan Löfven veckan med sitt tal.

Veckan har varit full av möten, seminarier och mingel. Tobak har diskuterats en del, vi har haft lanseringsmingel av vårt svenska NCD-nätverk tillsammans med organisationer som Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Läkarsällskapet, Vårdförbundet m.fl. Men framförallt har vi delat ut vår #hardutänkt kikare till politiker, opinionsbildare och beslutsfattare.

Tillsammans med Smart Ungdom och Unga Allergiker har vi fått möjligheten att diskutera marknadsföring av tobak med många: Carin Jämtin, Carl Schlyter, Annie Lööf, Beatrice Ask, Mona Sahlin, Mehmet Kaplan (MP), Maria Abrahamsson (M), Barn Ombudsmannen, Johan Pehrson (FP), Sara Thiringer på Rädda Barnens Ungdomsförbund, Elisabeth Dahlin GS Rädda Barnen, Kattis Alhström GS Bris, Ardalan Shekarabi, Lars Ohly, Rossana Dinamarca, Cecilia Schelin Seidegård Landshövding på Gotland, Stig-Björn Ljunggren, Niklas Svensson på Expressen, Dagens Media, Håkan Andersson och Oisin Cantwell på Aftonbladet, Ulrica Sundholm Socialdepartementet, Generaldirektörerna på Konsumentverket och Ungdomsstyrelsen, Carl Johan Sundberg och många många fler!

Syftet var att visa hur mycket unga exponeras av tobaksreklam i sin vardag och budskapet var att det behövs ett totalt marknadsföringsförbud för tobak nu.

Tobak är inte som vilken annan vara som helst och bör därför inte få marknadsföras som andra varor. Vi vet också att 9 av 10 som börjar röka gör så innan de fyllt 18 år. Marknadsföringen idag är enormt målgruppsanpassad mot unga. Barn och unga har rätt till att växa upp utan att exponeras av lockande och vilseledande marknadsföring av tobak.

Veckans glädje ämne utöver bemötandet när vi har lyft vår fråga genom kikaren är att CANs senaste siffor för hur många unga som brukar tobak visar på en nedåtgående trend! Tyvärr utmärker sig dock killarna på gymnasiet som ligger stilla och där snusbruket ökar, vilket är väldigt oroande. Det ska dock sägas att tobaksbruket bland unga, flickor och pojkar, fortfarande ligger på höga nivåer och det krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att nå en nollvision där ett införande av exponeringsförbud och neutrala paket ytterligare skulle stärka det arbetet vi alla förebyggande aktörer bidrar med.

Tillsammans skapar vi förändring, exponeringsförbud och neutrala paket är ett första steg!