Andelen rökande elever minskar

Andelen elever som röker cigaretter minskar. I årets undersökning var det tio procent i årskurs 9 som rökte. I år 2 på gymnasiet röker var fjärde elev (24 %), även det en kraftig nedgång. Det framgår av nya siffror från undersökningen Skolelevers drogvanor som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag, skriver CAN i ett pressmeddelande.

Så här ser siffrorna ut från den senaste undersökningen gällande högstadie och gymnasium;

Andel rökande elever (röker dagligen/nästan dagligen/ibland/på fest)
Pojkar åk 9; 10%
Flickor åk 9; 14%
Pojkar gym. åk 2; 25%
Flickor gym. åk 2; 27%