Andra AP-fonden har avinvesterat från tobak

Andra AP-fonden har avinvesterat från 60 tobaksbolag och bolag som är involverade i kärnvapensystem. Beslutet motiverades av nya lagregler gällande AP-fondernas förvaltning, som ska vara hållbara genom ”ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”.

I ett pressmeddelande skriver Andra AP-fonden om deras beslut att avinvestera från tobak och kärnvapen som en del av deras hållbarhetsambitioner. Hållbara investeringar tros skapa bättre förutsättningar för ökad avkastning och minskade risker, vilket gynnar inkomstpensionssystemet.

1 januari 2019 infördes nya lagregler avseende AP-fondernas förvaltning som ställer högre krav på deras hållbarhetsarbete. Mot bakgrund av detta gjorde Andra AP-fonden en analys av internationella konventioner och beslutade i enlighet med WHO:s ramkonvention för tobakskontroll att sälja av sitt innehav i tobaksbolag.

Läs mer på Andra AP-fondens hemsida.