Ännu en rapport visar: snusandet bland unga har ökat drastiskt

Folkhälsomyndighetens nya studie ”Skolbarns hälsovanor” visar att allt fler unga snusar, upplever symtom på psykisk ohälsa, och ökad skolstress.

Folkhälsomyndigheten lanserar nu en ny rapport om Skolbarns hälsovanor 2021/2022. Rapporten baseras på en enkätundersökning som har genomförts vart fjärde år sedan 1985. I den senaste undersökningen deltog 42 000 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år, som fick svara på frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

De senaste resultaten visar bland annat att trivseln i skolan har minskat samtidigt som skolstressen ökar. Allt fler elever uppger att de har problem med sömnsvårigheter och att de känner sig irriterade, nedstämda samt på dåligt humör.

Likt flertalet andra undersökningar från det senaste året visar denna rapport att snusandet bland unga har ökat. 27 procent av de 15-åriga tjejerna uppger att de snusar, jämfört med sju procent år 2017/2018. Många uppger att de använder vitt snus.

– Generellt så visar undersökningen att det skett en försämring av skolbarns livsvillkor och levnadsvanor på flera områden. Det här behöver uppmärksammas av beslutsfattare på alla nivåer, och av skolpersonal och andra som arbetar för att främja barn och ungas hälsa och livsvillkor, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens undersökning är ytterligare ett bevis på att det krävs starkare åtgärder för att förebygga tobaksbruk bland unga och främja deras hälsa samt förutsättningar i skolan. A Non Smoking Generations årliga Novusundersökningar visar återkommande att en stor andel unga uppger psykisk ohälsa som en orsak till att testa tobak, samtidigt som få känner till att nikotin i själva verket försämrar det psykiska måendet och kan ge inlärningssvårigheter.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om nikotinets hälsorisker? Stöd vårt arbete här.