Ännu en studie visar att snus dödar

9 februari 2023
 / 
Ännu en studie visar att snus dödar

En ny svensk studie visar att spädbarn vars mammor snusat under graviditeten löper en högre risk att dö i plötslig spädbarnsdöd. Över två miljoner barn som fötts mellan 1999 och 2019 i Sverige ingick i den omfattande registerstudien från Karolinska Institutet, och den slutsats man kan dra i studien är att nikotin kan vara inblandad i mekanismen bakom plötslig spädbarnsdöd. Det rapporterar TV4 Nyheterna och SVT Nyheter.

-Man bör undvika inte bara cigarettrök, utan nikotin i alla dess former under graviditet, säger Anna Gunnerbeck, barnläkare och forskare.

Det är sedan tidigare känt att rökning under graviditeten är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd. Nu visar en ny svensk studie, som publiceras i tidskriften Pediatric Research, att snusning under graviditeten är förknippat med mer än trefaldigt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd.

– Risken är ungefär tre gånger högre än om man inte använder någon tobak alls, och det är jämförbart med att man röker mellan en till tio cigaretter om dagen. Man ska veta att den absoluta risken är extremt låg, men det är någonting som bara inte får hända. Därför är det viktigt att unga kvinnor vet om de här riskerna, säger Anna Gunnerbeck, forskare på Karolinska Institutet.

Snusare bland gruppen unga kvinnor har ökat drastiskt under de senaste åren. För fem år sedan snusade tre procent, och förra året var antalet fyra gånger så många. Därav är denna studie något att ta på stort allvar, inte minst då tobaksföretag länge marknadsfört nya nikotinprodukter som ofarliga.

Se klippet där bl.a. barnläkaren svarar på frågor om snus och graviditet här.