Ännu en studie visar: Rökning drabbar den mentala hälsan markant

Forskare vid Aarhus Universitet har nyligen presenterat resultat från en studie som ytterligare understryker hälsofarorna med rökning, i detta fall för den mentala hälsan. Under lång tid har rökning varit förknippad med ökad risk för blodproppar, olika former av cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Psykiska sjukdomar ska också finnas på listan över rökningens skadliga effekter, menar forskarna som utfört studien.

Det är inte okänt för många att rökning är farligt för den fysiska hälsan, men färre vet om att nikotinet i cigaretter även drabbar den psykiska hälsan. En anledning bakom kunskapsbristen kan vara tobaksindustrins strategi att vilseleda allmänheten om cigaretter genom att förknippa cigarettbruk med stresshantering och ångestdämpande, inte minst i filmer och serier.

Genom att sälja in sig hos produktionsbolag lyckades tobaksindustrin infiltrera populärkultur och filmproduktion. De kopplade sina produkter till karaktärer som ansågs vara ”coola”, rebelliska eller mentalt ostabila. Cigaretter porträtterades då och även idag fortfarande som stresshantering eller ett verktyg för att dämpa ångest – trots att det i verkligheten ökar risken för psykiska sjukdomar och depression. Nu bekräftar en ny studie vid Aarhus Universitet att cigarettbruk skadar den psykiska hälsan.

Den nya studien vid Aarhus universitet visar att rökning mångdubblar risken att utveckla exempelvis depression, schizofreni och bipolaritet. Slutsatserna i studien bygger på en undersökning av data och hälsoinformation från 350 000 personer.

När man röker en enda cigarett aktiverar nikotinet i första hand produktionen av serotonin i hjärnan. Det kan ge en avslappnande effekt, vilket oftast utvecklas till ett beroende. Men om man fortsätter att röka kan nikotinet få motsatt effekt och i stället hämma produktionen av serotonin. Det i sin tur kan göra att man blir ängslig, ledsen och labil, menar forskarna.

Vill du bidra till arbetet för ett rökfritt Sverige? Stöd vårt arbete här.