Ansvarsfull kapitalförvaltning

img_3409

Under Tobaksfria veckan anordnade A Non Smoking Generation ett lunchseminarium om investeringar i tobaksindustrin. Panelen bestod av Emilie Westholm, ställföreträdande chef, ansvarsfullt ägande på Folksam, Johanna Kull, sparanalytiker på Avanza och Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation. Panelen modererades av Annika Sundström, partner och public affairs-chef på Narva.

Helen Stjerna inledde panelsamtalet med att berätta om tobaksbarnens utsatta situation på tobaksplantagerna. Många barn far illa med bland annat svåra hälsoproblem som konsekvens.

Hon beskrev därefter att A Non Smoking Generation ifrågasätter hur Sverige ska klara av att nå målet om att Sverige ska vara rökfritt år 2025 när vi samtidigt investerar i tobaksindustrin. Av denna anledning har A Non Smoking Generation valt att anordna ett seminarium med detta tema. AP-fonderna äger tobaksaktier för mångmiljardbelopp trots att den svenska regeringen har ställt sig bakom initiativet Tobacco Endgame.

Emilie Westholm förklarade att Folksam arbetar med flera olika placeringskriterier när det gäller hållbarhet. Bland annat är mänskliga rättigheter och miljö styrande kriterier. Hon sade att det var självklart för Folksam att välja bort företag som producerar tobak eller tobaksprodukter. ”Det är ett beslut som vi fattade för flera år sedan och som ingen hos oss har ifrågasatt”, förklarade Emilie Westholm. Hon fick också möjlighet att beskriva hur Folksam i andra frågor kan påverka genom aktivt ägande.

Johanna Kull berättade om att det finns en stor skillnad mellan vad privatpersoner tycker och vad de väljer att investera i. Avanza har lanserat en funktion som hjälper kunder att fatta investeringsbeslut utifrån hållbarhetsaspekter, men få svenskar gör ett aktivt val när det handlar om deras eget sparande. ”Här har vår bransch mycket att göra för att informera alla kunder om vilka hållbara alternativ som finns”, sade Johanna Kull. Emilie Westholm kompletterade med att påminna att valet av pension och sparande är minst lika viktig som att handla ekologiska bananer i ICA.

Helen Stjerna sade att hon hoppas på att fler av AP-fonderna kommer att följa 4:e AP-fondens exempel och bojkotta tobaksinvesteringar. Beslut baseras bland annat på bedömningen att tobaksinvesteringar kommer att utvecklas sämre än index samt en ökad efterfrågan på hållbara investeringar som är förenliga med FN:s globala hållbarhetsmål. Hon avslutade seminariet, där deltagarna bidrog med många frågor och synpunkter, med att påpeka att media har ett ansvar att uppmärksamma denna fråga för att öka det svenska folkets kännedom.