Argentina förbjuder upphettade tobaksprodukter

31 mars 2023
 / 
Argentina förbjuder upphettade tobaksprodukter

Organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids hyllar Argentinas regering för beslutet att förbjuda upphettade tobaksprodukter. Förbudet syftar till att minska tobaksbruket och kommer skydda miljontals ungdomar i landet.

Regeringen i Argentina har tagit beslutet att förbjuda försäljning, import, distribution och marknadsföring av upphettade tobaksprodukter. Förbudet är ett viktigt steg för att minska tobaksbruket, som i dagsläget dödar 45 000 människor i landet varje år.

Upphettade tobaksprodukter är en viktig del av tobaksindustrins strategier för att bevara sina befintliga kunder i beroende och rekrytera nya. Medan industrin påstår att upphettade tobaksprodukter är framtagna för att hjälpa rökare att sluta, marknadsförs dessa produkter aggressivt mot unga runt om i världen och hotar att motverka årtionden av framsteg i att minska tobaksbruket.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) hjälper upphettade tobaksprodukter inte rökare att sluta, släpper ut giftiga ämnen likt de som finns i cigarettrök, och innehåller höga doser nikotin som är förknippade med allvarliga hälsorisker för barn.

Utöver det nya förbudet har Argentina redan vidtagit fler åtgärder för att minska tobaksbruket, såsom att införa ett totalt rökförbud på offentliga platser inomhus, hälsovarningar på tobaksförpackningar, och höjda tobaksskatter.

Tillsammans med Campaign for Tobacco-Free Kids hyllar A Non Smoking Generation Argentinas regering för detta beslut som skyddar ungas hälsa före tobaksindustrins intressen.

Vill du att även svenska politiker ska stärka skyddet av barn och unga? Stöd vårt arbete här.