Artikel om rökning och covid-19 återkallas på grund av koppling till tobaksindustrin

22 april 2021
 / 
Artikel om rökning och covid-19 återkallas på grund av koppling till tobaksindustrin

En vetenskaplig artikel som hävdar att rökare har 23 procent lägre risk att drabbas av covid-19 jämfört med icke-rökare har dragits tillbaka av en medicinsk tidskrift. Orsaken är att artikelförfattarna hade finansiella kopplingar till tobaksindustrin.

När covid-19-pandemin var ett faktum varnade Världshälsoorganisationen tidigt för att rökning kan öka risken för att drabbas hårt av viruset. I juli 2020 publicerades en artikel i European Respiratory Journal som indikerade att det inte fanns något samband mellan pågående rökning och allvarliga symtom från covid-19, och hävdade att rökare hade mindre risk att smittas av viruset. Denna artikel fick stor spridning i media runtom i världen. I den senaste upplagan av samma tidskrift publicerades en notis om att artikeln återkallas, då redaktörerna upptäckte att artikelförfattarna inte hade avslöjat att det fanns intressekonflikter.

Vid tidpunkten då artikeln skickades in hade en av författarna ett pågående konsultuppdrag åt tobaksindustrin, och den andra författaren bedrev forskning för en organisation som utvecklar e-cigaretter och har mottagit finansiering från Foundation for a Smoke Free World – en stiftelse som finansieras av tobaksindustrin.

En analys av artikeln identifierade flera skäl till att författarna inte var opartiska, samt kunskapsluckor som kan skapa en felaktig uppfattning om att rökning kan skydda mot covid-19.

Vill du se starkare restriktioner även på tobaksområdet? Stöd vårt arbete för skyddande tobakslagar, här!

Källa för mer info: The Guardian