Att bli helt tobaksfri ger stora hälsovinster

25 januari 2022
 / 
Att bli helt tobaksfri ger stora hälsovinster

Omfattande forskning från hela världen visar att rökning medför många och allvarliga hälsorisker, men ännu är snusets hälsoeffekter inte lika kända och mer studier behövs. Det är dock klarlagt att snus utgör en hälsorisk och att det finns stora hälsovinster att hämta genom att avstå eller sluta med alla former av tobak. Det uppmärksammar Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, i en intervju i SVT Nyheter.

Studier på snusets hälsoeffekter är relativt få till antalet och har vissa begränsningar, dels på grund av tillgängligt underlag. Till skillnad från cigaretter är snus en produkt som främst används i Sverige, och en stor majoritet av användarna är män. I en artikel i SVT efterlyser folkhälsoprofessorn Maria Nilsson mer forskning på området, men hon är samtidigt tydlig med att snus är en produkt som har negativa effekter på hälsan. Hon betonar också att snusning inte bör jämföras med rökning, då i princip allt som jämförs med livsfarlig rökning framstår som mindre farligt.

-Snus innehåller nikotin som skapar beroende och är kärlsammandragande. Sannolikt ökar snusning risken för bland annat olika typer av cancer, högt blodtryck, diabetes typ 2 och metabolt syndrom.

Maria Nilsson avslutar intervjun med att lyfta hälsovinsterna som både rökare och snusare kan få av att sluta, och att det finns hjälp att få för de som vill samt behöver.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.

Behöver du hjälp att sluta med tobak? Stöd finns att få hos Sluta-Röka-Linjen.