Att nikotin kan skydda mot covid-19 saknar vetenskapliga belägg

Det uppmärksammade sambandet mellan nikotin och skydd mot covid-19 är endast en hypotes som saknar vetenskaplig grund. Det förklarar Matz Larsson, överläkare och docent, i Vetenskapsradion.

Efter studier av en fransk forskargrupp har media runtom i världen rapporterat flitigt om att nikotin skulle kunna skydda mot covid-19. I Sveriges Radios Vetenskapsradio förklarar Matz Larsson, överläkare vid hjärtlungfysiologikliniken vid Örebros universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, att forskargruppens slutsatser saknar vetenskapliga belägg. Slutsatsen är endast en hypotes om nikotinets potentiella effekter och inte baserad på faktiska forskningsdata.

Forskargruppens studie är inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift och har inte granskats av andra forskare inom samma fält. Studien beskrivs på en webbsida som saknar filter och inte kontrollerar vad som publiceras.

Hypotesen grundas även i en tidigare fransk studie där forskarna lyfte fram att andelen rökare bland covid-patienterna var oväntat liten, i relation till andelen rökare i hela den franska befolkningen. Matz Larsson betonar dock att denna studie hade flera brister, bland annat inkluderade studien inga intensivvårdspatienter.

Intervjun sammanfattas med att Matz framhäver att det inte finns några vetenskapliga bevis för att nikotin skulle kunna skydda mot covid-19.

Ta del av intervjun här.