Auktion för tobaksfria barn

Under A Non Smoking Generations jubileumsevent, 28 november på Södra Teatern i Stockholm, anordnades en välgörenhetsauktion till förmån för tobaksfria barn. Varje bidrag går oavkortat till vårt arbete, och 40 kronor räcker för att vi ska kunna ge ett barn den kunskap som motiverar till att förbli tobaksfri. TACK för alla värdefulla bidrag!

Alla bidrags- och budgivare bidrog tillsammans med cirka 11 000 kronor, vilket motsvarar 275 barns kunskap. Fantastiskt!

Tusen tack till alla företag och förebilder som bidrog med produkter och tjänster till auktionen: