Auktion för tobaksfria barn

Under A Non Smoking Generations jubileumsevent, 28 november på Södra Teatern i Stockholm, anordnades en välgörenhetsauktion till förmån för tobaksfria barn. Varje bidrag går oavkortat till vårt arbete, och 40 kronor räcker för att vi ska kunna ge ett barn den kunskap som motiverar till att förbli tobaksfri. TACK för alla värdefulla bidrag!

I samband med höstens kampanj för att uppmärksamma organisationens 40-års jubileum lyckades vi samla in totalt 17 171 kronor till arbetet för tobaksfria barn. Den summan räcker till att ge 429 barn den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv.

Alla bidrags- och budgivare i välgörenhetsauktionen bidrog tillsammans med cirka 11 000 kronor av denna summa, vilket motsvarar 275 barns kunskap. Fantastiskt!

Tusen tack till alla företag och förebilder som bidrog med produkter och tjänster till auktionen: