Australien stärker regleringen av e-cigaretter för att skydda unga

Australien har beslutat att förbjuda alla e-cigaretter för engångsbruk och begränsa smaktillsatser i produkterna. Syftet är att stoppa tobaksindustrins marknadsföring som lockar allt fler av landets ungdomar in i skadliga nikotinberoenden.

Australiens regering har beslutat om en rad åtgärder för att skydda landets ungdomar från tobaksindustrins aggressiva marknadsföring av e-cigaretter. Bland dessa ingår ett förbud mot alla former av e-cigarettprodukter för engångsbruk, begränsning av smaksättningar och en sänkning av nikotinhalten i produkterna.

E-cigaretter framställs ofta vilseledande som ett mindre farligt alternativ till vanliga cigaretter och som ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka. Australiens hälsominister uppmärksammar att produkten snarare ofta används i rekreationssyfte (för njutning och avkoppling) och säljs mestadels till ungdomar.

Enligt statistik från förra året har ungefär 22 procent av Australiens ungdomar i åldern 18-24 år använt e-cigaretter minst en gång. E-cigarettbruket har nu blivit det största beteendeproblemet i landets skolor.

Den federala budgeten som presenteras nästa vecka kommer avsätta 234 australiska dollar (motsvarande cirka 1600 miljoner svenska kronor) till att finansiera de nya åtgärderna för att minska skadorna från tobak och e-cigarettprodukter.

Vill du se liknande åtgärder för att minska e-cigarettanvändningen bland unga i Sverige? Stöd vårt arbete här.

Källor: The National och Financial Post