Australien vill skärpa sin tobakslag

27 september 2023
 / 
Australien vill skärpa sin tobakslag

Australiens regering presenterar ett nytt lagförslag som skulle begränsa smaktillsatser, design och marknadsföring av tobaksprodukter. Lagförändringen förväntas träda i kraft 1 april 2024 och ska göra det svårare för tobaksindustrins att locka in fler unga i ett beroende med deras nuvarande marknadsföringsstrategier. Regeringens huvudsakliga mål är att minska den nationella rökfrevensen till 5 procent eller mindre före 2030. 

En skärpt tobakslag föreslås av Australiens regering som omfattar flera viktiga förändringar för att skydda landets invånare mot tobak. Tobaksanvändningen uppskattas orsaka 50 dödsfall om dagen i Australien, vilket motsvarar nästan 20 000 dödsfall årligen. Regeringens mål med lagen är att minska den nationella rökfrekvensen till mindre än 10 procent före 2025 och till 5 procent eller mindre före 2030. Ministern för hälsa och äldreomsorg i Australien, Mark Butler, belyser hur tobaksindustrin har kringått befintliga bestämmelser om neutrala cigarettförpackningar genom att använda visuell produktdesign på andra tobaksprodukter. 

Förändringarna i det nya lagförslaget inkluderar bland annat förbättrade grafiska varningar på tobaksförpackningar, varningar på individuella cigaretter, samt standardisering av storleken på tobaksförpackningar och produkter. Dessutom ämnar lagen att begränsa förekomsten av tilltalande smaker och namn på tobaksprodukter som antyder på mindre hälsoskador samt reglera användningen av e-cigaretter i reklam.

Mark Butler understryker att regeringen är besluten om att stödja australiensare som kämpar med ett tobaks- och nikotinberoende, och att denna lagändring kommer leda till att nästa generation inte kommer kunna lockas av tobaksprodukternas i samma utsträckning som tidigare.

Vill du göra det du kan för att skydda barn mot tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.