Australiens regering uppmanas att sätta ett slutdatum för cigarettförsäljning i detaljhandeln

Folkhälsoforskare uppmanar Australiens regering att sätta ett slutdatum för försäljning av cigaretter i detaljhandeln, inklusive stormarknader, och hitta nya sätt att öka de statliga intäkterna utan att förlita sig på tobaksskatten. En studie visar att en dryg majoritet av den australiensiska allmänheten stödjer förslaget. Det rapporterar The Guardian.

I en undersökning, som har publicerats i Medical Journal Australia, gjord av Victorian Cancer Council uppger 52,8 procent av 1466 australiensare att de är positiva till att fasa ut försäljningen av cigaretter. Forskare med expertis inom folkhälsa och tobakskontroll anser att det är dags för landets policyer att komma ifatt den allmänna opinionen, samt att regeringar måste börja införa åtgärder som inte bara fokuserar på att begränsa konsumenternas efterfråga, utan också utbudet.

Forskarna uppmärksammar att cigaretter inte uppfyller säkerhetskraven för en modern konsumtionsvara. De anser att cigaretter borde behandlas på samma sätt som andra osäkra produkter, såsom förorenad mat, asbest och blyfärg, som har avlägsnats från marknaden via politiska beslut.

På grund av lagar kring neutrala paket och grafiska varningsmärkningar uppfattas Australien ofta som ett av de mest progressiva länderna när det kommer till tobakskontroll, men forskarna betonar att många länder har kommit ännu längre.

  • Nederländerna har beslutat att förbjuda cigarettförsäljning i livsmedelsbutiker från år 2024
  • Nya Zeeland har föreslagit nya åtgärder som inkluderar en signifikant minskning av antalet tobaksåterförsäljare, och potentiellt kommer nikotin tas bort från cigaretter
  • Städerna Beverly Hills och Manhattan Beach i Kalifornien, USA, har förbjudit tobaksförsäljning från 1 januari i år

Forskarna menar att det krävs starkare åtgärder även i Australien för att nå det nationella målet om att minska rökningen till under fem procent till år 2030, och att besluten måste ta hänsyn till både utbud och efterfråga för att inte kriminalisera tobaksanvändare eller stärka incitamenten för illegal handel.

Tobaksrökning är den främsta orsaken till förtida död och sjukdom i Australien, och uppskattas ha orsakat 1 280 000 miljoner dödsfall i landet mellan 1960 och 2020.

Vill du se starkare reglering av tobaksförsäljning även i Sverige? Stöd vårt arbete här.