Avstå tobak och bidra till en hållbar planet

17 mars 2020
 / 
Avstå tobak och bidra till en hållbar planet

Tobak är inte endast en fråga om personlig hälsa och ekonomi, utan även om miljö och hållbarhet. Det visar Tobaksfakta och Läkare mot Tobak i en ny animerad film som visar hur allt tobaksbruk orsakar enorma miljöproblem i hela produktionskedjan från tobaksodling till att tobaksskräp slängs på gatan.

Cigaretter, e-cigaretter, snus och övriga tobaksprodukter är ett hot mot både individens och planetens hälsa. Tobaksfakta och Läkare mot Tobak har inlett ett projekt för att uppmärksamma tobak som en miljöfråga och sprida kunskap om tobakens miljöpåverkan i alla led av produktionskedjan. Syftet är att bredda debatten om tobak och visa att minskat tobaksbruk är en viktig insats för att bidra till global hållbar utveckling. Samtidigt har kunskapen om tobakens miljöpåverkan potential att motivera miljömedvetna ungdomar att avstå tobak.

Läs mer i ett pressmeddelande här.