Bara en av tio snusare oroar sig för snusets hälsorisker

12 augusti 2020
 / 
Bara en av tio snusare oroar sig för snusets hälsorisker

Endast tio procent av svenska snusare uppger att de oroar sig för snusets påverkan på hälsan. Hela 34 procent uppger att de aldrig har oroat sig. Det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat.

Att rökning är skadligt för hälsan råder det inga tvivel om, men trots att snusets hälsoeffekter inte har studerats i samma utsträckning är även snus en tveklöst hälsoskadlig produkt. Flera studier visar att snus försämrar munhälsan och kan ge permanenta skador på tandköttet. Nikotinet i snuset är inte bara beroendeframkallande utan ökar även hjärtfrekvens och blodtryck. Apotek Hjärtats nya Sifo-undersökning visar dock att enbart var tionde snusare känner oro inför snusets hälsorisker.

Undersökningen visar också att var tredje snusare aldrig oroar sig, men att det finns en markant skillnad mellan män och kvinnor. 39 procent av männen, jämfört med 17 procent av kvinnorna, uppger att de aldrig har oroat sig. Resultatet bygger på intervjuer med 2301 personer bland den svenska allmänheten.

– Snus påverkar folkhälsan i Sverige och det är dags att vi får till stånd en attitydförändring. Vi behöver bli medvetna om snusets skadliga inverkan på både mun och hjärta, så att fler snusare kan göra aktiva och välgrundade val, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, i ett pressmeddelande.

Läs mer här.