Barn som utsätts för passiv rökning behöver vård oftare

Barn som utsätts för passiv rökning behöver akutvård och läggs in på sjukhus oftare än barn som inte utsätts för tobaksrök. Exponering för tobaksrök ökar också risken för att unga patienter får andningsrelaterad vård och receptbelagda läkemedel. Det visar en ny studie från Cincinnati i USA.

Amerikanska forskare har jämfört 380 barn som har exponerats för tobaksrök med 1140 barn som inte har exponerats, och matchat barnen utifrån ålder, kön och etnicitet. Resultaten visar att barnen som hade exponerats för tobaksrök i betydligt högre utsträckning blev inlagda på sjukhus och behövde andningsvård samt receptbelagda läkemedel. Barn som utsattes för passiv rökning fick också oftare genomgå olika hälsotester.

Enligt studien löper de allra yngsta barnen, sannolikt för att de inte kan lämna platsen där tobak röks, samt barn i familjer med lägre inkomst, störst risk att exponeras för passiv rökning. Exponering för tobaksrök utsätter barn för stora hälsorisker, exempelvis andningsproblem i form av astma och lunginflammation.

Trots framsteg gällande tobakskontroll uppmärksammar huvudförfattaren till studien att fyra av tio barn i USA fortfarande utsätts för tobaksrök.

Vill du bidra till att skydda barn från all tobaksexponering? Stöd vårt arbete här.

Källa: Medical Xpress