Barnkonventionsdagen 2018

20 november 2018
 / 

Skärmavbild 2018-11-20 kl. 17.00.32

På barnkonventionsdagen 2018 vill A Non Smoking Generation lyfta fram tobaksfri skoltid som en effektiv åtgärd för att uppfylla många av barns rättigheter som beskrivs i konventionens artiklar.

Några exempel:

  • Artikel 3: barns bästa ska komma i första rummet i alla frågor som rör barn.
  • Artikel 13: barns rätt att uttrycka sina åsikter.
  • Artikel 24: barns rätt till bästa möjliga hälsa.
  • Artikel 28: barns rätt till god utbildning.

I vår senaste undersökning om ungdomars attityder till tobak svarade 8 av 10 ungdomar i 14-18 års ålder att de vill ha tobaksfri skoltid. Politiker och skola är enligt barnkonventionen skyldiga att ta ungas åsikter på större allvar. Vuxna i barns och ungas närhet behöver göra mer i tobaksfrågan – för barns bästa. Alla barn har rätt till en tobaksfri uppväxt, och en skola fri från tobak är ett viktigt steg för att skydda barns rätt till god hälsa och utbildning.

I år beslutades att barnkonventionen officiellt ska bli svensk lag år 2020. Om detta beslut ska omvandlas och implementeras i verkligheten är det också hög tid för ett politiskt beslut om att införa tobaksfri skoltid.

Om du stödjer initiativet, skriv under på tobaksfriskoltid.nu och sprid budskapet vidare!