Barnläkare mot tobak

Svenska barnläkarföreningen tar ställning mot snusanvändning under graviditet och mot rökning.

I en debattartikel i Dagens Medicin skriver de tre barnläkarna Jonas F Ludvigsson, Anna-Karin Edstedt-Bonamy och Ronny Wickström att upprepade studier visar negativa effekter hos barn av passiv rökning. Debattörerna påpekar det finns ett starkt folkligt stöd för att begränsa rökningen i samhället.

De betonar också att alla gravida bör avstå från snus. Snusanvändning under graviditet medför ökade risker för dålig fostertillväxt och andningsstörning hos det nyfödda barnet men också en alltför tidig förlossning, vissa missbildningar och till och med dödföddhet.