Barnrättsorganisationer i Pakistan efterlyser förbud mot alla nya tobaks- och nikotinprodukter

10 mars 2023
 / 
Barnrättsorganisationer i Pakistan efterlyser förbud mot alla nya tobaks- och nikotinprodukter

Barnrättsorganisationer har uppmanat Pakistans regering att införa ett förbud mot vitt snus, e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter, för att skydda landets folkhälsa och ekonomi. Den ekonomiska kostnaden för rökning motsvarar 1,6 procent av Pakistans BNP, och de intäkter som tobaksindustrin genererar kompenserar endast för 20 procent av den totala kostnaden. Det rapporterar Lead Pakistan.

Organisationerna SPARC (Society for the Protection of the Rights of the Child) och CTFK (Campaign for Tobacco Free Kids) uppmärksammar behovet av att åtgärda de hälsomässiga och ekonomiska kostnaderna som orsakas av nya tobaks- och nikotinprodukter. Dessa produkter är starkt beroendeframkallande och kan orsaka allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem bland unga samt leda till ännu farligare drogmissbruk.

Den årliga kostnaden för rökningen i landet uppgår till drygt 615 miljarder pakistanska rupier (1,6 procent av landets BNP), vilket motsvarar cirka 24 miljarder svenska kronor, och intäkterna som tobaksindustrin genererar kompenserar enbart för 20 procent av denna kostnad.

Mot bakgrund av tobaksbrukets kostnader och landets pågående ekonomiska kris betonar hälsoaktivisterna att en legalisering av nya tobaksprodukter inte kommer ge några betydande intäkter. Istället skulle ett sådant beslut orsaka mer skada på ett redan bristfälligt sjukvårdssystem.

Nästan 1200 barn börjar röka varje dag i Pakistan, på grund av billiga priser och lättillgänglighet. Barnrättsorganisationerna uppmanar regeringen att betrakta alla tobaks- och nikotinprodukter som ett hot mot barns rättigheter, och efterlyser ett förbud mot dessa produkter för att hindra fler barn från att fastna i ett skadligt nikotinberoende.

Vill du se hårdare reglering av nya tobaks- och nikotinprodukter i Sverige? Stöd vårt arbete här.