Barns rätt till tobaksfria liv – en kontroversiell fråga bland vuxna?

2 december 2021
 / 
Barns rätt till tobaksfria liv – en kontroversiell fråga bland vuxna?

Sedan 1979 arbetar A Non Smoking Generation (NSG) för tobaksfria barn och ungdomar – för deras rätt till bästa möjliga hälsa. Ett viktigt ändamål enligt de flesta, men ändå möts vi varje dag av mothugg, personliga påhopp och lögner om vår organisation. Även om vi vet svaret frågar vi oss ständigt hur arbetet för barns hälsa kan väcka så starkt motstånd – bland vuxna.

Vi på NSG arbetar preventivt för att nå målet om en helt tobaksfri generation. Det yttersta syftet med alla våra projekt och aktiviteter – kunskapsspridning, opinionsbildning och politiskt påverkansarbete – är att motivera till åtgärder som bidrar till att skydda barn och unga från att börja använda någon form av tobak. Hur kan detta arbete vara så kontroversiellt? Jo, för att det finns en stor och mäktig industri som har mycket att förlora på våra framgångar.

NSG är en ideell organisation som i dagsläget består av sex anställda – som med begränsade resurser kämpar för alla barns rätt till tobaksfria liv. Varje dag på jobbet motarbetas vi av världsledande tobaksföretag som har tusentals anställda och i princip oändliga resurser. Resurser som till stor del används till produktutveckling och marknadsföring för att locka barn in i ett livslångt och livsfarligt nikotinberoende.

Enligt vår senaste Novusundersökning börjar 92 procent av alla tobaksbrukare i tonåren, eller ännu tidigare. Det är denna åldersgrupp vi arbetar för att skydda, och som tobaksindustrin måste nå för att säkra sina framtida intäkter. Varje gång vi delar inlägg i sociala medier eller debatterar i media är industrins frontfigurer snabbt där för att försöka undergräva våra argument och vilseleda allmänhet samt politiker.

”NSG påstår sig arbeta för en rökfri generation men attackerar ändå snuset som räddar liv genom att hjälpa rökare att sluta”

Absolut, snus är mindre farligt i relation till cigaretter – som dödar åtta miljoner människor i världen varje år och är en av de farligaste produkterna som människor kan konsumera. Det betyder dock inte snus är ofarligt eller borde premieras. Forskning visar tydligt att alla produkter med nikotin är extremt skadliga för hälsan, och flera studier visar dessutom att nikotinprodukter riskerar att bli en inkörsport till rökning och andra missbruk bland unga icke-rökare. En stark och sammanhållen tobakspolitik, samt förebyggande åtgärder i skolan och hemmet, hindrar inte vuxna tobaksbrukare från att sluta eller byta produkt – men skyddar däremot barn och unga från att börja.

”Vi håller med NSG om att barn inte ska använda nikotin, våra produkter är endast framtagna för vuxna”

NSG:s syfte och industrins affärer är direkta motsatser; vi arbetar för att skydda barn från det nikotinberoende som tobaksindustrin försöker sälja på dem. Företagens påståenden om att endast rikta sig till vuxna förlorar snabbt all trovärdighet med tanke på den stora mängd tobaksreklam som barn och unga dagligen utsätts för i sociala medier. Vår senaste Novusundersökning visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, samt att bruket av det vita ”tobaksfria” snuset bland unga i 14-18 års ålder har ökat från sju procent till 16 procent mellan 2019 och 2021.

”Tobaksindustrin är en viktig aktör i arbetet med att bekämpa den globala tobaksepidemin och våra nya tobaksfria produkter är lösningen”

Tobaksföretagen gör allt i sin makt för att främja sitt eget rykte genom att påstå sig vilja bidra till folkhälsan och hållbar utveckling, samtidigt som deras produkter fortsätter att skada både människor och miljön runtom i världen. Även nikotinet i så kallade ”tobaksfria” produkter utvinns ur tobaksplantan – som odlas med konsekvenser såsom fattigdom, barnarbete, ojämlikhet, förgiftade marker och vattendrag, skogsavverkning, förlust av biologisk mångfald, avfall och nedskräpning. NSG arbetar för att öka kunskapen om att tobak motverkar alla 17 globala hållbarhetsmål, samt försöker påverka fler aktörer att ta avstånd från tobaksindustrin och alla dess skadliga produkter.

Står du på vår sida i kampen mot tobaksindustrin – för alla barns rätt till god hälsa och en hållbar framtid? Se vad du kan göra för att bidra här.