BAT planerar tillverkning av vitt snus i Kenya

17 september 2020
 / 
BAT planerar tillverkning av vitt snus i Kenya

Tobaksföretaget British American Tobacco (BAT) lanserade en ny produktkategori, vitt snus eller så kallade nikotinportioner, på den kenyanska marknaden förra året. I slutet av detta år planerar de även att börja tillverka produkten i landet, det rapporterar Business Daily. Orsaken till BAT:s nya satsning i Kenya uppges vara landets allt striktare tobaksreglering, och de som antas förlora på detta skifte är kenyanska tobaksbönder: ”Tobaksbönder i Kenya kan komma att förlora framtida inkomster när cigarettproducenten BAT skiftar fokus till nikotinportioner och liknande produkter.” A Non Smoking Generation vill göra några förtydliganden kring information i denna artikel.

I Business Daily, i artikeln Tobacco farmers face losses in BAT plan, beskrivs BAT:s redan påbörjade plan på att utöka sin portfölj av beroendeframkallande produkter. Omställningen till att tillverka och sälja nya nikotinprodukter inleddes eftersom rökningen minskar och cigaretter regleras allt hårdare, exempelvis gällande varningstexter, skatter och rökförbud i offentliga miljöer. Enligt företagets årsrapporter från 2019 ökade deras intäkter med nio procent, delvis på grund av intäkter från lanseringen av den nya nikotinprodukten ”Lyft”. BAT marknadsför deras nya nikotinprodukter som bättre alternativ till cigaretter och påstår att de kan hjälpa rökare att sluta.

A Non Smoking Generation vill göra några förtydliganden gällande BAT:s bakomliggande motiv och ansvar i denna utveckling:

  • Företagets introduktion av nya nikotinprodukter är en strategi för att kringgå Kenyas befintliga tobakslagstiftning. I artikeln framkommer dessutom att BAT försökte bestrida samma lagstiftning innan den trädde i kraft. Deras grundläggande syfte är och var att skydda sina vinstintressen, och så länge de tillåts samt tjänar pengar på att sälja vanliga cigaretter kommer de fortsätta att göra det.
  • De nya nikotinprodukterna marknadsförs som rökavvänjningsstöd och mindre skadliga för att vilseleda både beslutsfattare och konsumenter. Dessa påståenden saknar dock vetenskapliga belägg och BAT utnyttjar kunskapsbristen gällande nikotinets många hälsorisker. Aktuell forskning visar att nikotin ökar risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdom, psykiska sjukdomar, typ 2-diabetes och fosterskador.

I artikeln porträtteras även en konflikt mellan landets folkhälsopolitiska intressen, i form av ökad reglering och tobaksförebyggande insatser, och tobaksböndernas försörjning. En representant från BAT ges utrymme att förklara att företagets skifte bort från cigaretter kommer ske successivt, samt att de kommer hjälpa tobaksbönderna att ställa om till att odla mer hållbara grödor.

Här vill vi göra några förtydligande gällande tillverkningen av nya nikotinprodukter, samt BAT:s ansvar för böndernas arbetsvillkor:

  • Nikotinet i de nya produkterna utvinns ur tobak, vilket innebär att tobak måste odlas även för att tillverka dessa produkter.
  • Under A Non Smoking Generations resa till Malawi kom det fram att många tobaksbönder hade en uppfattning om att ökad tobaksreglering och förebyggande insatser hotar deras försörjning, eftersom det leder till minskad efterfråga på tobak. Men bönderna saknade insikt i det större perspektivet. Eftersom en stor del av den tobak som odlas i länder som Kenya och Malawi exporteras till andra länder påverkas inte efterfrågan på råtobak direkt av ökad reglering i ett enskilt land. Denna missuppfattning skapas och upprätthålls av tobaksindustrin för att bönderna ska vara på ”deras sida”. Tobaksföretagen vill förhindra att bönderna inser att de sitter fast i orättvisa avtal, och att det är tobaksindustrin som är den huvudsakliga orsaken till deras osäkra försörjning.

Artikeln utelämnar den mest betydande konflikten som utspelar sig mellan Kenyas folkhälsa och tobaksindustrins vinstintressen. Ökad reglering av samtliga tobaksprodukter, tobaksförebyggande insatser samt en omställning till mer hållbar produktion och försörjning är det mest gynnsamma både för enskilda bönder och hela landet.

Läs mer om denna problematik i rapporten Den Stora Tobakslögnen.