Belgien förbjuder vitt snus

4 oktober 2023
 / 
Belgien förbjuder vitt snus

Belgien har under året efterlyst, beslutat och implementerat ett försäljningsförbud för vitt snus. Beslutet stöds av Belgiens hälsominister som menar att produkten bland annat utgör en inkörsport till rökning av cigaretter bland unga. Förbudet kritiserades av tobaksbolag under våren, men trots tobaksbolagens försök att förhindra lagstiftningen trädde försäljningsförbudet i kraft den 1 oktober i år. Detta uppmärksammar Belga News Agency

I januari 2023 efterlyste Belgiens hälsominister, Frank Vandenbroucke, ett förbud mot vitt snus med målet att uppnå en tobaksfri generation. Förbudet av vitt snus är ett viktigt steg mot detta mål och syftar till att fler unga ska skyddas från att inleda ett livslångt tobaksbruk. Hälsoministern har också uppmärksammat att vitt snus, på grund av dess paketdesign och smaksättningar, kan locka fler unga till att testa tobak för första gången. Eftersom det vita snuset kan uppfattas som mindre farlig än vanliga cigaretter. Frank Vandenbroucke menar att unga som provar vitt snus och e-cigaretter riskerar att även att testa vanliga cigaretter. Därför menar han att förbudet är viktigt för att kunna skydda unga från samtliga tobaksprodukter.

Hälsoministerns uttalanden går även i linje med den senaste Novusundersökningen om ungas attityd om tobak, gjord i uppdrag av A Non Smoking Generation. Den visar att hälften av unga mellan 14-18 anger att lockande smaksättningar är en trolig orsak till varför unga testar nya nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter. Undersökningen visar också att 62 procent av unga tror att en orsak till att unga testar är för att ”det verkar mindre farligt” än konventionellavanliga cigaretter. På grund detta samt att nikotin ger ökad risk för en mängd olika hälsofaror är dessa produkter särskilt viktiga att reglera, för ungas rätt till en god fysisk och psykisk hälsa. 

Redan i mars beslöt Belgien att förbjuda vitt snus, och kort därefter kritiserade flera stora tobaksbolag Belgiens ställningstagande.  

De argument och narrativ som tobaksindustrin ofta för, kring “harm reduction”, användes i ett försök att få behålla vita snuset på den belgiska marknaden, och försäkra sina intäkter. Tobaksindustrin vill upprätthålla bilden av vitt snus som “ofarligt” och jämför det med cigaretter, trots att det vita snuset ofta innehåller flera gånger högre halter av det skadliga och beroendeframkallande nervgiftet som är nikotin. Belgien såg igenom tobaksföretagens strategier och trots deras motsättningar har förbudet av vitt snus implementerats; produkten får inte längre säljas i belgiska butiker.

Vi på A Non Smoking Generation arbetar emot alla former av tobak, och uppmanar Sveriges politiker att ta efter Belgiens beundransvärda och framåtsträvande åtgärd, inte minst för att skydda även Sveriges unga från tobaksindustrins nikotinfälla.

Vill du göra det du kan för att skydda barn mot tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.