Big Tobacco Lies

Skärmavbild 2018-10-26 kl. 10.46.40
Nu har vår rapport Den Stora Tobakslögnen om vår studieresa till Malawi blivit översatt till engelska. Titeln på den engelska versionen är: Big Tobacco Lies – A Non Smoking Generation´s study in Malawi. Läs och sprid den gärna så att fler får ökad kunskap om hur tobaksindustrin utnyttjar barnarbete, upprätthåller fattigdom och bidrar till miljöförstöring.

The report Den Stora Tobakslögnen about our study in Malawi has been translated into english. The title of the english version is: Big Tobacco Lies – A Non Smoking Generation´s study in Malawi. Read and share it to help increase people´s knowledge about how the tobacco industry exploits child labour, perpetuates poverty and contributes to environmental degradation.