”Bilder skapar normer”

Bilder kan skapa normer, men också krossa dem enligt Bo Bergström som inledde A Non Smoking Generations seminarium i Almedalen den 30 juni. Han är författare och expert på visuell kommunikation. I sin inledande presentation beskrev han hur vi med bilder vill visa upp oss och skapa status. Bilden är ett personligt ställningstagande.

Det mer än fullsatta seminariet handlade om hur unga bildar sin uppfattning. Instagram har framförallt unga kvinnor som huvudanvändare, men också Facebook, Youtube, modemagasin och filmer är sammanhang där bilder av verkligheten skapas och förmedlas. Företag hakar på trenden och använder inte sällan bilder som marknadsföringskanal för att nå ut till unga med schablonbilder och budskap som påverkar. Allt fler barn och ungdomar utsätts för marknadsföring av alkohol och tobak via internet och sociala medier.

Bingo Rimér, fotograf, sade att han hatar rökning men vill värna den konstnärliga friheten. Han menar att det behövs en större förståelse för hur bilder påverkar.

Solos moderaktör Annika Norman sade att redaktionen diskuterar bildval och vill stå för ett hälsosamt ideal genom att till exempel undvika alltför smala modeller. Samtidigt, menar hon, är psykisk ohälsa ett större problem än anorexi.

I panelen fanns också SSU:s ordförande Ellinor Eriksson. Hon beskrev hur bildkommunikation får en allt större plats även i politiken där snygga bilder användes flitigt i valrörelsen. Bilder kan bidra till genomslag och det är sociala medier som har blivit den nya valstugan.

En fråga som kom upp i diskussionen var varningsbilder på cigarettpaket. En annan bildrelaterad fråga gäller neutrala paket som innebär att färgstarka varumärken ersätts med en enkel textrad. Detta är två av de mest effektiva sätten att förhindra att barn och ungdomar börjar röka.

Samtalet leddes av Ann-Thérese Enarsson, ordförande A Non Smoking Generation.

IMG_2552