Brasiliansk tobaksexportör anklagas för att utnyttja slavarbete

Den brasilianska regeringen vidtar för första gången åtgärder mot ett stort tobaksföretag med anledning av arbetsförhållanden på tobaksplantager. Företaget anklagas för att utnyttja slavarbete då tobaksodlare får en tredjedel av landets minimilön och utsätts för allvarliga hälsorisker.

I slutet av februari räddades nio arbetare, varav fem var barn i nio till 16 års ålder, från en tobaksfarm i Venâncio Aires, en ort i södra Brasilien, som hade ett exklusivt kontrakt med tobaksföretaget Continental Tobaccos Alliance (CTA). Arbetsinspektörer upptäckte att arbetarna levde under dåliga förhållanden och betalades enbart en tredjedel av minimilönen i Brasilien. Arbetarna saknade dessutom skyddsutrustning och utsattes för höga halter av nikotin, vilket ledde till förgiftning med symtom som illamående och kräkningar.

Detta var tredje gången som tobaksarbetare räddades i Venâncio Aires, som är ett av de områden i Brasilien som producerar mest tobak, sedan 2019. CTA, som exporterar tobak till över 50 länder, tar dock inte ansvar för arbetarnas förhållanden. Företaget menar att de har ett kontrakt med farmägaren och att anställningsansvaret ligger hos den. De hävdar vidare att de bekämpar barnarbete och driver sin verksamhet enligt befintlig lagstiftning.

I Brasilien definieras slaveri som tvångsarbete, men omfattar också skuldslaveri, förnedrande arbetsförhållanden, långa arbetsdagar som utgör en hälsorisk, och allt arbete som kränker mänsklig värdighet. 1995 startades en nationell arbetsstyrka för att bekämpa slaveri och sedan dess har över 55 000 personer identifierats under slavliknande förhållanden i landet.

Enligt arbetsinspektörerna bedriver hela tobaksindustrin liknande verksamhet som CTA i området. Företagen ingår i avtal med odlare där de erbjuder lån, utsäde och utrustning i utbyte mot exklusiva rättigheter till deras tobak. CTA har sådana kontrakt med ungefär 12 000 odlare i tre delstater i södra Brasilien. Arbetsinspektörerna menar att företagen borde hållas ansvariga för arbetsförhållandena då kontrakten utformas för att ge företagen största möjliga kontroll över odlingen.

Om den brasilianska regeringen bedömer CTA skyldig till slavarbete kan företaget hamna på landets ”smutsiga lista” över företag som bidrar till slavarbete. Företag befinner sig på den listan i två år och får under den perioden inte ta emot statliga lån. Listan används även av internationella köpare som granskar deras leverantörskedjor.

Läs mer hos DailyMail.