British American Tobacco påverkade globalt avtal för eliminering av illegal tobakshandel

14 december 2021
 / 
British American Tobacco påverkade globalt avtal för eliminering av illegal tobakshandel

Ett av världens största tobaksföretag, British American Tobacco (BAT), hade en tydlig och framgångsrik strategi för att påverka innehållet i protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksvaror. Det avslöjar Tobacco Control Research Group (TCRG) vid University of Bath som har analyserat över 15 000 interna företagsdokument.

Det är sedan länge känt och bevisat att transnationella tobaksföretag är involverade i illegal handel med deras egna produkter, vilket gynnar dem ekonomiskt. En ny analys gjord av TCRG vid University of Bath visar nu att världsledande tobaksföretag har arbetat medvetet och strategiskt för att påverka det protokoll som togs fram för att eliminera illegal handel med tobaksvaror.

Analysen baseras på över 15 000 interna dokument från tobaksindustrin, och visar att tobaksföretaget BAT fick tillgång till utkast av protokollet innan det blev offentligt. Den visar också att företaget mutade minst en regeringsdelegat för att främja företagets position vid förhandlingar om protokollets innehåll.

BATs strategi för att påverka protokollet hade flera mål, och de interna dokumenten indikerar att företaget var nöjda med det slutgiltiga resultatet. Enligt BAT var det färdiga protokollet mindre normativt och gav större utrymme för att anpassa implementeringen på nationell nivå jämfört med de tidiga utkasten.

Med anledning av BATs enorma resurser tror forskarna att företagets inflytande över protokollet var större än det som analysen har lyckats avslöja. Utifrån BATs generellt positiva inställning till slutresultatet frågar de sig även om befintliga regleringar är tillräckligt hårda.

Interna dokument från Philip Morris International (PMI), ett annat av världens största tobaksföretag, visar att de delade BATs ståndpunkt i flera frågor, såsom att motsätta sig förbud mot tax-free försäljning och förbud mot att frakta tobaksprodukter i samma containrar som icke-tobaksrelaterade produkter – vilket skulle minska deras vinster och öka deras fraktkostnader.

Analysen belyser svårigheterna att exkludera tobaksindustrins politiska inflytande, och att förstå i vilken utsträckning företagen påverkar regleringar. Forskarnas slutsats är att BAT i hög grad lyckades försvaga protokollet och minimera kostnaderna som ett starkare avtal hade inneburit för deras verksamhet. De betonar därför behovet av att granska och vidta åtgärder för att hindra industrins inblandning i politiken.

Vill du se starkare åtgärder för att begränsa tobaksindustrins verksamhet? Stöd vårt arbete här.