Bruket av snus och nya nikotinprodukter ökar bland unga i Danmark

Allt fler danska ungdomar i 15-29 års ålder använder snus och nya nikotinprodukter. Samtidigt har även rökningen bland unga i åldersgruppen 15-17 år ökat. Det rapporterar Tobacco Reporter.

Snus, vitt snus och e-cigaretter har blivit allt mer populära bland ungdomar i Danmark. En ny undersökning som har genomförts på uppdrag av landets folkhälsomyndighet visar att 35,1 procent av unga i åldern 15-29 år använder dessa produkter dagligen eller regelbundet. År 2020 var motsvarande siffra 26,3 procent.

En av forskarna bakom undersökningen uttrycker en oro kring det ökande nikotinbruket och det faktum att unga har tillgång till produkter som inte får säljas lagligt i Danmark, såsom e-cigaretter för engångsbruk (vapes/puff bars).

Undersökningen visar också att rökningen av traditionella cigaretter har ökat bland unga i åldern 15-17 år, medan den har minskat bland unga i åldern 18-24 år.

Tobaksbruket bland svenska ungdomar har ökat drastiskt de senaste åren. Vill du hjälpa oss att stoppa denna utveckling? Stöd vårt arbete här.