Bryssel och TPD

sidbild_nsg-o-tpd_520x284

Undertecknad är nu inne på tredje dagen i Bryssel. Tobaksprodukdirektivet (TPD) är anledningen till detta långa besök.

i måndags bjöds det nämligen in till Public hearing kring kommissionens förslag på uppdatering av det över 10 år gamla TPD. Det är direktivet som styr hur tobak ska regleras i alla medlemsstater. Tonio Borg och Irlands hälsominister talade om vikten av att direktivet genomförs (700 000 personer dör årligen i EU pga tobak och i Sverige närmare 6500 personer/år! ) och ansvariga rapportörer och MEPs fick tillfället att ställa frågor till experter.

A Non Smoking Generation är också medlemmar i ett europanätverk som samlar organisationer som driver samma fråga som vi runt om i EU. Och igår hade vi workshop tillsammans, givande på många vis.

Under tiden har vi även träffat Svenska MEPs för att prata om just direktivet, höra vad de har för synpunkter och diskutera helheten.

Idag avslutar vi med fler möten på EU-parlamentet samt besök hos några andra organisationer.

Vi kämpar för att skapa skyddande miljöer för barn och unga så att de själva kan göra ett välgrundat beslut och det här direktivförslaget innehåller många bra komponenter för att nå dit. Därför kommer vi att kämpa för det! Om ett år vet vi förhoppningsvis vad resultatet blev.

Tillsammans gör vi skillnad, till och med EU är en viktig del av det!

sidbild_nsg-o-tpd2_520x284