Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation i nytt samarbete

Film

En ny undersökning visar att fyra av fem ungdomar vill förbjuda exponering av tobak i butik. Bland de ungdomar som röker stödjer två tredjedelar förslaget. Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och A Non Smoking Generation går nu samman i kampanjen Tobaksfria barn och uppmanar riksdagen att genomföra lagändringen för att skydda barn och unga.

– Om vi ska nå målet om ett rökfritt Sverige 2025 kan vi inte tillåta att en direkt hälsofarlig produkt fortsätter att ha den bästa platsen i butiken. Exponeringsförbud innebär att alla tobaksprodukter placeras i stängda skåp utom synhåll för kunderna. Det är en enkel åtgärd som skyddar framtida generationer mot tobakens allvarliga hälsokonsekvenser, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Det finns ett starkt stöd för förslaget om exponeringsförbud i butik som presenterades av Tobaksdirektivsutredningen i fjol. En undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden, visar att fyra av fem ungdomar mellan 15 och 18 år är för ett exponeringsförbud. Bland de unga som själva röker stödjer två tredjedelar förslaget. En dryg majoritet av unga tror att synliga cigarettpaket i butiker får ungdomar att röka mer. Ser man till samhället i stort, så finns även där ett starkt stöd för förslaget. Hela 62 procent av den svenska befolkningen och sju av tio remissinstanser, som tagit ställning i frågan, ställer sig bakom ett exponeringsförbud.

Det är vetenskapligt bevisat att exponering av tobak lockar unga till rökning. Många länder har redan infört exponeringsförbud för att skydda barn och unga. Storbritannien, Irland, Australien och Kanada, våra grannländer Norge och Finland, men även Ryssland och Thailand är några av de länder som redan nu infört regleringen.

– Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har politikerna varit passiva i tobaksregleringen trots att detta är vår viktigaste folkhälsofråga. Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning, så ska det inte behöva se ut i framtiden. Det är dags att vår politiker visar handlingskraft och skyddar våra barn och unga, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Se alla kampanjfilmer här: https://www.youtube.com/user/NonSmokingGeneration/videos