Child Labour in New Packaging: ”Tobacco-Free” Products Exposed

4 juli 2021
 / 
Child Labour in New Packaging: ”Tobacco-Free” Products Exposed

A Non Smoking Generation lanserar nu en kort utbildningsfilm med namnet Child Labour in New Packaging: ”Tobacco-Free” Products Exposed (18 minuter lång på engelska) – som uppmärksammar tobaksindustrins oetiska metoder samt globala konsekvenser i form av grova människorättsbrott, utbrett barnarbete och omfattande miljöpåverkan.

 

Tobaksindustrin utnyttjar minst 1,3 miljoner barn under 14 år till skadligt arbete på tobaksfält runtom i världen, och skövlar 200 000 hektar skog varje år. Trots att tobaksreklam är förbjudet i Sverige uppger 1 av 5 unga att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, och bara 4 % av allmänheten vet att nikotinet i ”tobaksfria” produkter framställs av tobak.

Filmen avslutas med fem ”call-to-actions” och föreslår konkreta lösningar, samt visar hur olika aktörer kan avstå från att stödja tobaksindustrin.

  1. Implementera WHO:s ramkonvention för tobakskontroll (tobakskonventionen)
  2. Investera hållbart för att uppnå de globala hållbarhetsmålen (inga investeringar i tobaksindustrin)
  3. Avstå från samarbeten med tobaksföretag
  4. Inför en lag om tobaksfri skoltid – som förbjuder alla tobaksprodukter under hela skoltiden
  5. Sprid kunskap om tobaksindustrins alla negativa effekter

Innehållet i filmen har tagits fram av A Non Smoking Generation med stöd och rådgivning av UBINIG i Bangladesh och Unfairtobacco i Tyskland. Läs vår gemensamma debattartikel Tobacco is a threat to a just and sustainable development.

Se filmen och dela den gärna i era nätverk. Tack för att ni sprider denna viktiga kunskap vidare!

 

Användarrättigheter: A Non Smoking Generation (En Rökfri Generation)

Föreläsare: Anthonia Zachari, ansvarig hållbar utveckling, och Louise Johansson, utbildningsansvarig

Bildreferens: © UBINIG and Unfairtobacco, stills from the video ”Cost of tobacco farming – Depriving children from education”, photographer: Muhammad Romel, 2020.