Cigaretter och e-cigaretter försämrar behandling av tandköttssjukdomen paradontit

Rökare som drabbas av tandköttssjukdomen paradontit rekommenderas att sluta röka för att behandling av sjukdomen ska få bättre effekt. Nu visar en ny studie att även e-cigarettanvändning försämrar behandlingens effekt i lika stor utsträckning. Det rapporterar Tandläkartidningen.

Paradontit är en allvarlig tandköttssjukdom som kan leda till tandlossning. Rökning är en välkänd riskfaktor för att drabbas av sjukdomen och försämrar även resultatet av behandlingen.

I en ny studie har brittiska forskare undersökt hur e-cigarettanvändning påverkar behandling av paradontit. Under två år följdes behandlingens resultat på 220 patienter, varav 20 var rökare, 60 personer var före detta rökare, 20 personer var före detta rökare som hade övergått till att använda e-cigaretter, och 120 var icke-rökare.

Resultatet visade tydligt att icke-rökare och patienter som hade slutat röka helt fick bättre effekt av behandlingen jämfört med både nuvarande rökare och före detta rökare som hade övergått till e-cigaretter.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbrukets alla hälsorisker? Stöd vårt arbete här.