Cigaretter och e-cigaretter ökar risk för allvarlig lungsjukdom av Coronaviruset

Personer som röker eller använder e-cigaretter drabbas ofta hårdare av virus eller infektioner jämfört med icke-rökare. En analys av sjukdomsbördan orsakad av Coronaviruset i Kina visar att rökning är en stor riskfaktor. För att minska skadorna av Coronaviruset uppmanar Stanton A. Glantz, forskare och professor i medicin, folkhälsoaktörer att prioritera insatser för tobakskontroll och rökavvänjning.

Användning av cigaretter och e-cigaretter är förknippat med ökad risk för luftvägsproblem och lungsjukdomar. Produkterna försämrar immunförsvaret och ökar mottagligheten för sjukdomar, och konsumenter drabbas ofta extra hårt av exempelvis influensa eller infektioner. Stanton A. Glantz, forskare och professor i medicin vid University of California, uppmärksammar att personer som röker eller eller använder e-cigaretter kan minska risken att drabbas av allvarlig lungsjukdom till följd av Coronaviruset om de lyckas sluta.

En analys av dödsfallen orsakade av Coronaviruset i Kina visar att män löper större risk att dö än kvinnor, vilket tros vara kopplat till det faktum att betydligt fler män än kvinnor röker i Kina. Kinesiska patienter som drabbats av lunginflammation orsakad av Coronaviruset och som också hade rökt visade sig löpa 14 gånger högre risk att bli allvarligt sjuka eller dö, jämfört med icke-rökare. Rökning var den största riskfaktorn bland de som undersöktes.

Stanton A. Glantz uppmanar folkhälsoaktörer och myndigheter som arbetar för att minska spridning av Coronaviruset att också lägga till rökavvänjning till listan över viktiga förebyggande insatser. Han anser att stater, samhällen och arbetsgivare borde implementera regler och riktlinjer för rökfria miljöer, inklusive bruk av e-cigaretter, samt skydd mot passiv rökning.

Läs mer här.