Cigarettfimpar är världens vanligaste och skadligaste skräp

De flesta är medvetna om att plastprodukter som slängs i naturen orsakar omfattande skador på miljön, men färre känner till att cigarettfimpar är ett större miljöproblem. Varje år slängs cirka 4500 miljarder fimpar på marken runtom i världen. Utöver många miljöfarliga ämnen innehåller 90 procent av dessa även ett slags plast, cellulosaacetat, som tar cirka tio år för naturen att bryta ned.

Enligt Världshälsoorganisationen är fimpar den mest accepterade formen av nedskräpning. Globalt är fimpar också det vanligaste skräpet som slängs i naturen. Många rökare är av uppfattningen att cigarettfilter tillverkas av nedbrytningsbart material, när det i själva verket innehåller plast samt många miljöskadliga ämnen från tobaksröken.

Endast i Sverige slängs ungefär en miljard fimpar på marken varje år, enligt organisationen Håll Sverige Rent. I flera länder får man böter som straff för att fimpa på marken. Denna åtgärd har ännu inte införts i Sverige, med undantag för staden Trelleborg där man kan bötfällas om man slänger fimpar eller snus på gatan.

Genom nya regler kräver EU att tobaksindustrin tar ansvar för den nedskräpning som är ett resultat av deras produkter. Tobaksindustrin ska finansiera kampanjer för att öka medvetenheten kring fimpar, material för avfallshantering, samt tydliggöra att deras produkter innehåller miljöskadlig plast genom märkning av cigarettpaketen.

Läs mer i Aftonbladet.

Läs den ursprungliga nyheten hos CNN.