Corona motiverar fler att sluta röka

26 juni 2020
 / 
Corona motiverar fler att sluta röka

Coronapandemin har aktualiserat och ytterligare ökat hälsoriskerna för rökare. Oron över att bli svårt sjuk av viruset har blivit en motivation till att söka hjälp för att sluta röka. Det berättar Jesper Hellberg, hälsoutvecklare och tobaksavvänjare vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), i SVT Nyheter Örebro.

På USÖ:s tobakspreventiva enhet märks att fler försöker sluta röka på grund av rädsla för covid-19. Jesper Hellberg som arbetar med tobaksavvänjning upplever att detta är framträdande i alla samtal med patienter. Han tror att coronapandemin har varit avgörande för att många tobaksbrukare som länge har funderat på att sluta nu faktiskt har tagit det beslutet och sökt stöd för att lyckas.

Ta del av inslaget hos SVT Nyheter Örebro.