Dagen för ungas psykiska hälsa

Den 4 september infaller dagen för ungas psykiska hälsa. Idag vill vi uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga, och hur det kan leda till skadliga beteenden såsom att börja använda tobak.

I vår årliga Novusundersökning uppger cirka hälften av unga i 14-18 års ålder att psykisk ohälsa är en orsak till att börja med tobak. Samtidigt är det få som känner till att nikotinet som finns i samtliga tobaksprodukter orsakar permanenta skador på hjärnan, och ökar risken för depression och andra psykiska sjukdomar. Att använda tobak när man mår dåligt riskerar enbart att leda till försämrat mående.

Ta hand om er själva och varandra. Om ni eller någon ni känner mår dåligt finns det hjälp att få, exempelvis hos BRIS.