Dagen för ungas psykiska hälsa 

2 september 2022
 / 
Dagen för ungas psykiska hälsa 

I samband med dagen för ungas psykiska hälsa den 4 september vill vi uppmuntra alla – unga som vuxna – att värna sin psykiska hälsa genom att avstå från alla former av tobak.

I vår senaste Novusundersökning av ungas attityder till tobak uppgav hälften av unga att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja röka, och nästan 4 av 10 uppgav att det kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter. Samtidigt är det endast 1 av 5 som vet att nikotin faktiskt ökar risken för psykisk ohälsa.

Nikotin, som finns i cigaretter, snus, vitt snus, upphettad tobak och ofta e-cigaretter, orsakar bestående skador på hjärnan och ökar risken för flertalet allvarliga sjukdomar, däribland psykiska sjukdomar.

Vill du stödja vårt arbete för ungas hälsa? Se hur du kan bidra här.