Dagens Opinion: “NSG granskar snus-influerare”

A Non Smoking Generations (NSG) nya medieundersökning kartlägger hur tre snusmärken – Lyft, ZYN och Nordic Spirit – har samarbetat med influencers för att nå ut till unga i sociala medier. Exempelvis har Lyft marknadsförts i samarbeten med minst 13 influencers till ett uppskattat annonsvärde av 2,3 miljoner kronor. I en artikel i Dagens Opinion intervjuas Helen Stjerna, generalsekreterare för NSG, om resultaten. 

Varför valde ni just dessa tre snusmärken? 

– Tyvärr var det av söktekniska och ekonomiska skäl inte möjligt att göra en öppen sökning och få med samtliga och därför valde vi några som vi själva hade uppmärksammat under den aktuella perioden. Trots begränsningen tänker jag att det visar väldigt väl hur det ser ut och vad våra ungdomar möts av i sociala medier, och det är som sagt viktigt att säga att det vi fått fram utgör en bråkdel av all den tobaksreklam som finns där, berättar Helen Stjerna, generalsekreterare på NSG via mejl.

Vad tycker du om att influerare ingår den här typen av samarbeten?

– Att det är otroligt ledsamt på många sätt. Den direkta effekten är ju att minderåriga lockas in i ett skadligt nikotinmissbruk. En trolig anledning till att man ändå väljer att göra det är givetvis den ekonomiska ersättningen, kanske extra avgörande i dessa pandemi-tider när många artister har inställda spelningar? Men vi tror också att det är en kunskapsfråga, att många influencers tror att det man marknadsför är både lagligt och ofarligt, berättar Helen Stjerna, och vidare:

– Få känner till att nikotin ger bestående skador på hjärnan eller att det ökar risken för psykisk ohälsa men även hur det framställs av tobak. Vi ser ju tydligt i rapporten att medias granskning av tobaksindustrin är väldigt begränsad och att det bidrar till den låga kunskapsnivån i frågan. Få känner till att tobak bidrar till fattigdom, barnarbete och omfattande miljö- och klimatproblem. VI ser i utvärderingen av vår föreläsning att detta är starka argument för att avstå från tobak och den stora frågan är varför media inte rapporterar om det.

Hur påverkas personerna som följer de som samarbetar med Lyft?

– Som med alla förebilder påverkas man starkt även om man kanske inte tror det. Det är som med all annan reklam helt enkelt. Om det inte fungerade så skulle ingen hålla på med det. Andelen 14-18-åringar som använder vitt snus (det som industrin kallar tobaksfritt) har ökat lavinartat under det senaste året, från 7 till 19 procent och den här typen av reklamsamarbeten är givetvis en starkt bidragande anledning.

Hasch, cannabis och narkotika generellt, kan ju ses som farliga än snus, varför opinionsbildas inte mot det?

– Dessa är ju illegala och har inte samma utbredning som tobak. Om vi tittar på samhällskostnader och antal personer som drabbas så blir det tydligt vilken effekt lagstiftningen har. Sedan är det viktigt att säga i sammanhanget att samtliga tobaksprodukter ökar risken för andra drogmissbruk, så om vi kan skydda barn och unga bättre från tobak, så skyddar vi dem även från andra droger.

Läs hela artikeln här.