Danmark inför nya åtgärder för att skydda unga mot nikotin

15 november 2023
 / 
Danmark inför nya åtgärder för att skydda unga mot nikotin

I ett nytt pressmeddelande offentliggör den danska regeringen tillsammans med andra partier en ny plan för ett förebyggande arbete som ska reducera ungas användning av tobaks-/nikotinprodukter. Beslutet grundar sig i den alarmerande ökningen av nya nikotinprodukter bland unga, vilket kräver flera insatser för att vända utvecklingen. De nya åtgärderna inkluderar en prisökning av nikotinprodukter, förbud av tilltalande smaker, skärpta påföljder för butiker som säljer till barn under 18 år samt en kriminalisering av utköp av tobak/nikotin till minderåriga.

Den danska regeringen offentliggjorde igår en ny plan för det förebyggande arbetet som ämnar skydda unga från tobak/nikotin. I pressmeddelandet tydliggör politikerna att tillgången till tobaks-/nikotinprodukter kommer att begränsas ytterligare för unga eftersom att nikotinprodukterna riskerar att fungera som en inkörsport till traditionella cigaretter. Talespersonen för förebyggande arbete, Mathilde Powers, understryker hur viktigt det är att begränsa tobaksindustrin som ständigt försöker hitta nya sätt att runda lagar med målet att nå barn och unga med sina produkter. För att skydda unga från att använda nikotinprodukter kommer därmed en prishöjning att införas med 12 danska kronor. Utöver det, förbjuds lockande smaktillsatser och det kommer även att införas nya restriktioner för bruk av e-cigaretter på utomhusområden, där samma regler gäller som för cigarettrökning.

Inrikes- och hälsoministern Sophie Løhde förklarar att unga idag alltför lätt får tag på tobaks-/nikotinprodukter, trots att de har tydliga åldersgränser enligt lag. En undersökning från Statens Institut for Folkesundhed visar att ungefär hälften av unga uppger att de själva köper nikotinprodukter i kiosker och livsmedelsbutiker. För att färre minderåriga ska få tag på dessa produkter, blir det numera olagligt för personer över 18 år att köpa ut till minderåriga. Regeringen inför även skärpta kontroller och påföljder för butiker som säljer till minderåriga; butikerna får i sådana fall böter på 50 000 danska kronor, och efter tre överträdelser förlorar butiken tillståndet att sälja dessa produkter helt.

För att säkerställa att åtgärderna efterföljs på ett effektivt sätt, får flertalet myndigheter nya befogenheter. Säkerhetsstyrelsen kommer nu att ansvara för att kontrollera och bötfälla butiker som säljer tobaks-/nikotinprodukter till minderåriga. De får även rätten att genomsöka och beslagta olagliga varor- en befogenhet som endast polisen har haft tidigare. För att ytterligare begränsa ungas tillgång till dessa produkter, kommer myndigheter även granska sociala mediekonton som säljer nikotinprodukter till barn och unga under 18 år.

A Non Smoking Generation hyllar Danmarks initiativ och uppmanar Sveriges politiker att ta efter, inte minst då 96 % av Sveriges unga börjar med tobak/nikotin innan 20 års ålder, och att en stor majoritet av de uppger att de själva lätt får tag på tobaks-/nikotinprodukter, trots nuvarande regleringar.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar som kan skydda barn och unga i Sverige? Se vad du kan göra här.