Danskt pensionsbolag exkluderar tobakstillverkare

Pensionsbolaget AP Pension i Danmark ska sälja av sina innehav i tobaksproducerande bolag. Beslutet motiveras av både hälso- och hållbarhetsskäl.

Det danska pensionsbolaget AP Pension har tagit beslutet att exkludera tobaksbolag från sin portfölj. Syftet är att bidra till de globala målen för hållbar utveckling och främja folkhälsan. Investeringschefen Ralf Magnussen betonade tobaksproduktionens långsiktigt negativa konsekvenser för både ekonomi, hälsa och miljö. De lyfte fram miljöproblem i form av skogsavverkning, marknedbrytning och föroreningar.

Beslutet innebär att bolaget kommer sälja av innehav värda ett tresiffrigt miljonbelopp (i danska kronor).

Läs mer här.