De olagliga cigaretterna ökar

Det såldes 170 miljoner fler oregistrerade cigaretter i Sverige under 2013 än året innan enligt en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Andelen i åldrarna 16 till 29 som röker dagligen är 9,9 procent, och 12,3 procent röker sporadiskt. De i denna åldersgrupp som röker dagligen konsumerar omkring tio cigaretter per dag och de som röker sporadiskt röker i genomsnitt en cigarett per dag.

Studien skattar att 851 miljoner oregistrerade cigaretter röktes i Sverige under 2013. Av dessa var 485 miljoner reseinförda (+52 miljoner än 2012), 213 miljoner smuggelvaror (+41 milj.) och 153 miljoner köpta via internet (+77 milj.).

Undersökningen baseras på CAN:s mätningar sedan 2003 och tar hänsyn till kunskap om att köpare och säljare i denna typ av studie underrapporterar antalet cigaretter i omlopp.