De vill skapa Sveriges största rökfria landsting

Folkpartisterna Anna Starbrink och Jessica Ericsson menar att Stockholm bör bli ett helt rökfritt landsting. De skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ingenting skulle ha en lika stark positiv hälsoeffekt som om tobaksrökningen fasades ut.

De vill inte förbjuda rökning, i stället bör den politiska kraften riktas mot att:

• Hindra tobaksindustrin från att marknadsföra rökning.

• Stoppa nyrekryteringen av minderåriga rökare.

• Erbjuda stöd till den som vill bryta sin livsstil som rökare.

• Skapa fler rökfria miljöer för att skydda dem som lider av passiv rökning.