Debatt: ”Att begränsa tobaksanvändningen ligger i allas intresse”

10 augusti 2020
 / 
Debatt: ”Att begränsa tobaksanvändningen ligger i allas intresse”

Det krävs fler politiska åtgärder för att minska tobaksindustrins många negativa effekter på både hälsa och miljö, exempelvis plastskatt på cigarettfilter, höjd åldersgräns för tobaksköp, en lag om tobaksfri skoltid, och förbud mot all tobaksreklam. Det skriver Niclas Malmberg, Agneta Alderstig, Hans Gilljam, Björn Sundin, Ywonne Wiklund, Lena Sjöberg, Mona Wahlgren, Göran Boëthius och Margaretha Haglund i en debattartikel i UNT.

”Rökförbudet som infördes 1:a juli 2019 var ett viktigt politiskt beslut, som följer WHO:s tobakskonvention och som är ett av de viktigaste verktygen för att minska rökningen och problemen med passiv rökning. Men tobak är också ett stort miljöproblem. Det för de flesta kanske mest uppenbara tobaksrelaterade miljöproblemet är alla fimpar på gator och i andra offentliga miljöer. Av de 6 200 miljarder cigaretter som röks varje år globalt beräknas cirka 4 500 miljarder fimpar missa askkoppen och hamna direkt på marken. Cigarettfilter är därmed det allra vanligaste plastskräpet globalt. För att minska nedskräpningen med plastpåsar har en riktad skatt införts i vår. När får vi också en plastskatt på cigarettfilter, eller en utredning om ett pantsystem, för att öka incitamenten för rökare att inte kasta fimpen direkt på gatan?”

Läs mer om tobaksindustrins miljöpåverkan och de åtgärder som debattörerna föreslår i UNT.