Debatt: Bryt bruket, byt inte ut det

21 juli 2023
 / 
Debatt: Bryt bruket, byt inte ut det

Det vita snuset innehåller flera gånger mer nikotin än traditionellt snus, som vi redan vet hälsoskadligt i sig. Johan Nissinen (SD), en av de politiker som löpande träffar tobakslobbyn, anser att ”snus som alternativ till cigaretter bör uppmuntras” baserat på antagandet att snus hjälper rökare att sluta röka. Kruxet är att det bara uppmuntrar till att byta ut ett skadligt beroende mot ett annat, samt att många antingen faller tillbaka till rökning eller blir beroende av att både röka och snusa. Nissinens påstående har lanserats av tobaksindustrin som säljer produkterna. ”Det är beklagligt att svenska politiker marknadsför vitt snus, som gjort många ungdomar nikotinberoende”, skriver vår generalsekreterare tillsammans med nio andra läkare och specialister inom hälsobranschen i en debattartikel Helsingborgs Dagblad.

Det vita snuset får ständigt nya användare- ofta ungdomar som aldrig rökt förut. De lockande smakerna, som lakrits och björnbär, den riktade reklamen mot unga och den enkla tillgängligheten, är anledningen till att en nylig Novusundersökning visade att sex av tio ungdomar i åldern 14-18 år lockas att prova.

”Det är allvarligt – mer än hälften av Sveriges tonåringar använder nu nikotinprodukter med grava hälsorisker. Det är förstås glädjande att Johan Nissinen vill bidra till att unga inte ska hamna i tobaksberoende. Men det är ett gediget förebyggande arbete – inte vitt snus – som gör att jämförelsevis få människor i Sverige röker”, delar skribenterna.

De förklarar att den policy som Nissinen förordar, så kallad harm reduction, som uppmuntrar rökare att gå över till något mindre farligt som e-cigaretter och snus, har visat sig i viss mån minska rökningen tillfälligt, men också att många åter börjar röka inte bara konventionella cigaretter, utan också e-cigaretter eller snusa efter en tid.

Det vita snuset är en ny produkt vars effekter inte är klarlagda. Men det råder inga tvivel om att nikotinintag ökar risken för sömnproblem, psykisk ohälsa, diabetes, cancer och inlärningssvårigheter. Det vita snuset innehåller flera gånger mer nikotin än traditionellt snus, som i sig är hälsoskadligt. Nikotin påverkar även fosters utveckling och därför bör inte gravida använda det.

Skribenterna lägger fram några förslag för det tobaksförebyggande arbetet och vill varna för användandet av benämningen ”tobaksfria nikotinpåsar” som lätt kan missleda till tron att de inte är tobaksprodukter. De föreslår bland annat en höjd åldersgräns, förbud mot reklam och exponering samt tobaks- och nikotinfri skoltid. Politiker i ledande ställning har ingen trovärdighet när de hävdar att de har ungdomars bästa i åtanke när de motsätter sig sådana förebyggande åtgärder. ”Om de vill uppnå en framtida generation utan hälsoskadligt nikotinberoende är vår uppmaning – bryt bruket, byt inte ut det”, avslutar dem.

Misha Istratov, samhällsdebattör och entreprenör inom hälsobranschen
Patricia De Palma, tandvårdschef och specialist inom parodontologi, Karolinska Institutet
Adrian Razmgah, specialistläkare och vårdutvecklingsledare samt sakkunnig inom tobaksbruk
Matz Larsson, överläkare vid Örebro Universitetssjukhus och docent, Lunds universitet
Tanja Tomson, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation
Liselotte Schaefer Elinder, professor i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Stefan Swartling Peterson, professor i systemomställning för hälsa, Karolinska Institutet
Johanna Reuterving Smajic, legitimerad tandhygienist och sakkunnig inom tobaksbruk
Jan-Michaél Hirsch, professor emeritus vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Vill du också hjälpa oss skydda unga mot livslånga nikotinberoenden? Stöd vårt arbete här.