Debatt: “Det räcker inte att prata om vikten av förebyggande insatser”

“Det vore ett allvarligt misstag att sjösätta en ny ANDTS-strategi utan att garantera medel som gör att strategin kan förverkligas.” Det skriver 18 civilsamhällesorganisationer i en debattartikel i Altinget.

Utdrag ur artikeln:

Det är både effektivare och billigare att arbeta förebyggande än att försöka hjälpa människor när katastrofen redan inträffat. För att inte tala om det mänskliga lidande som kan undvikas om vi minskar tillströmningen av personer som hamnar i olika typer av beroenden. Ibland får vi intrycket att ansvariga politiker tror att det räcker att prata om vikten av förebyggande insatser för att det skadliga bruket automatiskt ska minska. Så är det inte.

Läs hela debattartikeln i Altinget.