Debatt: ”Fler ungdomar förtjänar en tobaksfri skoltid”

”För att minska tobaksbruket bland unga behövs övergripande insatser som handlar om att främja tobaksfria vardagsmiljöer och minimera tobakens plats i samhället.” Det skriver Malena Ranch (MP) och Bengt-Ivar Fransson (M) i en debattartikel i Upsala Nya Tidning där de särskilt lyfter fram betydelsen av en tobaksfri skoltid för att minska tobaksbruket bland unga. 

Kommunpolitikerna Malena Ranch och Bengt-Ivar Fransson beskriver tobak som ett dagens största folkhälsoproblem och uppmärksammar att det inte enbart är cigaretterna som är hälsoskadliga. Forskningen kring e-cigaretter visar allt tydligare hur även de ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och kan skada kognitiva funktioner. Dessutom riskerar e-cigaretter att bli en inkörsport till vanliga cigaretter bland ungdomar. I debattartikeln argumenterar politikerna för att regioner och kommuner har möjlighet att påverka utvecklingen genom att arbeta för en tobaksfri skoltid.

Utdrag ur artikeln:

Forskning har visat att det är avgörande att förmå unga att aldrig testa någon form av tobaksprodukt. Det är som ung det finns en nyfikenhet att testa tobak – ungefär 90 procent som testar tobak gör det innan 18 års ålder. Dessutom är hälsoriskerna och beroendet allvarligare ju tidigare tobaksdebuten sker, eftersom kroppen inte är fullt utvecklad.

Den faktor som utgör den största direkta risken för att börja röka är rökande kompisar och näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest enligt A Non Smoking Generation.

Skolan har därför en mycket viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet. Genom en tobaksfri skoltid ges goda förutsättningar att nå vuxenlivet utan att ha fastnat i tobaksberoende och sämre hälsa som följd.

Läs hela artikeln i UNT.